Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w rybniku

Get Adobe Flash player
 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 20-11-2018 roku o godz.10:30

odbędzie się pod adresem: Knurów ul. Przemysłowa 22 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

2

naczepa ciężarowa WIELTON NS-3,nr rej. PO 194YN,rok prod. 2013 r.,ładowność:30500kg, VIN:SUDNS300000038490,

1,00

40 000,00 zł

+ 23% VAT

40 000,00 zł

+ 23% VAT

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 . Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 20-11-2018 roku o godz.10:00

odbędzie się pod adresem: Knurów ul. Przemysłowa 22 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1.

3

zawalcarka do obręczy i zestawów kołowych, produkcja: Polska, Racibórz

1,00

40 000,00 zł

+23% VAT

40 000,00 zł

+23% VAT

2.

4

żuraw obrotowy bez elektrowyciąg, typ A6, nr ZS043/13, udźwig 2000,00 kg

1,00

3 000,00 zł

+23% VAT

3 000,00 zł

+23% VAT

3.

5

tokarka typ TCA125nr114094, produkcja:Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba", rok budowy: 1962, wys. 3 m,

1,00

40 000,00 zł

+23% VAT

40 000,00 zł

+23% VAT

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 . Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Stosownie do art. 8671 k.p.c. rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (dot. ruchomości pod poz. nr 2).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 27-11-2018 roku o godz.10:00

odbędzie się pod adresem Rybnik ul. Raciborska 186 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

brutto

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

samochód osobowy Chevrolet Spark, rok produkcji 2011, nr rej. SR 8737C,995,00 cm3, VIN: KLMF4819CC573357

1,00

13 000,00 zł brutto

13 000,00 zł brutto

2

samochód osobowy Renault Megane Scenic JZ, nr rej. SR 3167E, rok prod. 2012, VIN VF1JZ1VB247368724

1,00

32 000,00 zł brutto

32 000,00 zł brutto

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji 15 minut przed rozpoczęciem licytacji.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski