Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w rybniku

Get Adobe Flash player
 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2018 roku o godz.10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł. brutto

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

samochód osobowy Chevrolet Spark, rok produkcji 2011, nr rej. SR 8737C,995,00 cm3, VIN: KLMF4819CC573357

1,00

13 000, 00 zł brutto

13 000, 00 zł brutto

2

samochód osobowy Renault Megane Scenic JZ, nr rej. SR 3167E, rok prod. 2012, VIN VF1JZ1VB247368724

1,00

32 000, 00 zł brutto

32 000,00 zł brutto

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Licytacja odbędzie się pod adresem: Rybnik przy ul. Raciborska 186 (sklep z odzieżą "Pan i Pani")

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2018 roku o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

samochód FORD MONDEO KOMBI, nr rej. SRB 46SP, rok prod. 2001, VIN WF0WXXGBBW1R09574

1,00

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Licytacja odbędzie się pod adresem: Zwonowice ul. Rudzka 11

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski