Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w rybniku

Get Adobe Flash player
 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy
ul. Pocztowej 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz.10:00

odbędzie się pod adresem: Knurów ul. Przemysłowa 22 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

3.

zawalcarka do obręczy i zestawów kołowych, produkcja: Polska, Racibórz

1,00

40 000,00 zł

+ 23% VAT

40 000,00 zł

+ 23% VAT

2

4.

żuraw obrotowy bez elektrowyciąg, typ A6, nr ZS043/13, udźwig 2000,00 kg

1,00

3 000,00 zł

+ 23% VAT

3 000,00 zł

+ 23% VAT

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika w banku PEKAO S.A. 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 . Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski