Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o opisie i oszacowaniu nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela:

 

na podstawie tytułu wykonawczego Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2000-06-08 r. sygn. XXIRC 287/2000/7 przystąpił do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia:

Rybnik, ul Orkana

księga wieczysta prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku o numerze GL1Y/00011995/3

opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek numer 1727/82, 1726/82, 1798/82 - AM 11

Czynność opisu i oszacowania rozpocznie się przy skrzyżowaniu dróg ulicy Olszyckiej i Orkana:

25.02.2020r. o godzinie 10:00

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski