Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23 kwietnia 2021r. r. o godz 13:30 pod adresem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 w Dużej Sali Konferencyjnej - piętro III odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości - gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - położonej w Rybnik, przy ul. Szymborskiej 32 stanowiącej własność dłużnika:  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00110793/1.

Opis nieruchomości

Nieruchomość dłużnika jest położona w Rybniku w obrębie ewidencyjnym Popielów (Nr działki 5893/39) przy ul. Szymborskiej, drodze utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o małym natężeniu ruchu kołowego. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Szymborskiej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta. Działka bardzo dobrze zagospodarowana z elementami architektury ogrodowej. Teren przed i koło budynku wyłożony kostką brukową. Od frontu ozdobne ogrodzenie z desek osadzonych na murowanych klinkierowych słupkach. Działka uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia zabudowy 182,40m2, powierzchnia całkowita 406,60m2, powierzchnia użytkowa 268,93m2, kubatura 979,00m3, powierzchnia użytkowa dwóch garaży w bryle budynku 49,92m2. Ilość kondygnacji: 1 i 1/2 (parter i poddasze użytkowe). Technologia budowy tradycyjna. Ściany murowane wielowarstwowe z Porothermu i pustaków Max, ścianki działowe murowane z cegły pełnej. Stropy żelbetowe monolityczne. Dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy, ocieplony, kryty dachówką ceramiczną Braas. Schody betonowe obłożone drewnem, budynek ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem cienkowarstwowym. Rynny i rury spustowe z PCV, stolarka otworowa drewniana mahoniowa. Okna zabezpieczone roletami zewnętrznymi. Tynki wewnętrzne gładzie gipsowe, podłogi w zależności od pomieszczenia deska barlinecka, parkiet Jatoba, terrakota. Instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, trzy systemy ogrzewania centralnego z kotłem elektrycznym 4x4,5 kW z trzema termami, z kotłem na ekogroszek z podajnikiem 24kW i z kotłem gazowym Buderus 19kW. Na parterze znajdują się: przedpokój, kuchnia, spiżarnia, dwa pokoje, salon z jadalnią i kominkiem, łazienka, WC. Na poddaszu znajdują się: pokój, salon i łazienka. W przyziemiu dwa garaże z bramami automatycznymi, nad garażami duży taras.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

887.000,00 zł

(osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj:

591.333,32 zł

(pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych 32/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 22.04.2021r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

   88.700,00 zł

(osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na 10 dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski