Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

Na podstawie Art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

(Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz.1191 z późn. zm.)

 

    Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Art. 8 ust. 6

    Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku obejmuje:

  • Miasto Rybnik
  • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  • Gmina Gaszowice
  • Gmina Jejkowice
  • Gmina Lyski
  • Gmina Świerklany