Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.10.2021r. o godz 11:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku, przy ul. Sztolniowej 20A/8 będącego własnością dłużnika:  z założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku o nr GL1Y/00160558/7.

Opis nieruchomości

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położone w Rybniku, przy ul. Sztolniowej 20 A/8. Powierzchnia użytkowa wynosi 49,34 m2. Lokal znajduje się na czwartym piętrze pieciokondygnacyjnego budynku, wybudowanego w technologii przemysłowej. Uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gaz i centralne ogrzewanie. Lokal jest w średnim stanie technicznym składa się z kuchni z oknem, przedpokoju, dwóch pokoi oraz łazienki z wc.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

114.000,00zł

(sto czternaście tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

85.500,00zł

(osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

11.400,00zł

(jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 14 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.09.2021r. r. o godz 14:30 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem zakładu przetwórstwa mięsnego położonej w Łukowie Śląskim, przy Dworskiej 11 stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00041684/9.

Opis nieruchomości

Nieruchomość o powierzchni 1,7679 ha, stanowiąca działki nr 911/63, 61, 571/60 AM 1, 48 AM 3. Działka gruntu częściowo ogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Dworskiej), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem zakładu przetwórstwa mięsnego. Budynek mieszkalny piętrowy, murowany, częściowo podpiwniczony, otynkowany, dach dwuspadowy kryty eternitem. Powierzchnia budynku mieszkalnego 150,41 m2. Po za obrębem budynku mieszkalnego znajduje się zaplecze sklepu, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 45,23 m2. Budynek stanowiący Zakład Przetwórstwa Mięsnego o łącznej powierzchni 257,31 m2. Powierzchnia razem wynosi 452,95 m2. Nieruchomość posiada przydomowe szambo oraz instalację sanitarną, elektryczną, teletechniczną, grzewczo - wentylacyjną. Nieruchomość położona jest w strefie MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, częściowo B-PR - tereny rolniczego wykorzystania (dla działki nr 911/63). B-PR - tereny rolniczego wykorzystania (dla działki nr 61). B-RP - tereny rolniczego wykorzystania, B-ZE - tereny zieleni ekologicznej (dla działki nr 571/60), B-ZE - tereny zieleni ekologicznej (dla działki nr 48).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (z uwzględnieniem służebności mieszkania oszacowanej przez biegłego na kwotę 26.000,00zł):

1.213.000,00zł

(jeden milion dwieście trzynaście tysięcy złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę

808.666,66zł

(osiemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

121.300,00zł

(sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na dwa dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.09.2021r. r. o godz. 09:00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości - gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - położonej w Rybnik, przy ul. Szymborskiej 32 stanowiącej własność dłużnika: posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00110793/1.

Opis nieruchomości

Nieruchomość dłużnika jest położona w Rybniku w obrębie ewidencyjnym Popielów (Nr działki 5893/39) przy ul. Szymborskiej, drodze utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o małym natężeniu ruchu kołowego. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Szymborskiej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta. Działka bardzo dobrze zagospodarowana z elementami architektury ogrodowej. Teren przed i koło budynku wyłożony kostką brukową. Od frontu ozdobne ogrodzenie z desek osadzonych na murowanych klinkierowych słupkach. Działka uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia zabudowy 182,40m2, powierzchnia całkowita 406,60m2, powierzchnia użytkowa 268,93m2, kubatura 979,00m3, powierzchnia użytkowa dwóch garaży w bryle budynku 49,92m2. Ilość kondygnacji: 1 i 1/2 (parter i poddasze użytkowe). Technologia budowy tradycyjna. Ściany murowane wielowarstwowe z Porothermu i pustaków Max, ścianki działowe murowane z cegły pełnej. Stropy żelbetowe monolityczne. Dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy, ocieplony, kryty dachówką ceramiczną Braas. Schody betonowe obłożone drewnem, budynek ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem cienkowarstwowym. Rynny i rury spustowe z PCV, stolarka otworowa drewniana mahoniowa. Okna zabezpieczone roletami zewnętrznymi. Tynki wewnętrzne gładzie gipsowe, podłogi w zależności od pomieszczenia deska barlinecka, parkiet Jatoba, terrakota. Instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, trzy systemy ogrzewania centralnego z kotłem elektrycznym 4x4,5 kW z trzema termami, z kotłem na ekogroszek z podajnikiem 24kW i z kotłem gazowym Buderus 19kW. Na parterze znajdują się: przedpokój, kuchnia, spiżarnia, dwa pokoje, salon z jadalnią i kominkiem, łazienka, WC. Na poddaszu znajdują się: pokój, salon i łazienka. W przyziemiu dwa garaże z bramami automatycznymi, nad garażami duży taras.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

887.000,00 zł

(osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj:

591.333,32 zł

(pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych 32/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

88.700,00 zł

(osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na 10 dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski